Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións a clubs deportivos de ámbito inferior a nacional para o deporte base e rexional preferente (fútbol)

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos, sen ánimo de lucro que participen en competición federada de ámbito inferior a nacional, no deporte base e rexional preferente (modalidade fútbol) para o ano 2017

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO