Subvencións a deportistas individuais

Subvencións a deportistas individuais

Subvencións para deportistas individuais da provincia de Pontevedra, non profesionais, que participen en eventos deportivos de carácter nacional (fóra da Comunidade Autónoma de Galicia) e internacional, incluídos dentro do calendario oficial da federación correspondente.

Debido ao gran número de solicitudes presentadas e tramitadas e tendo en conta que a data de aprobación da concesión está moi cercana á finalización do prazo de xustificación (31 de marzo de 2017), resólvese prorrogar o prazo de xustificación ata o día 28 de abril de 2017