Imaxe representativa do tema Medio Ambiente

Subvencións ás cooperativas agrogandeiras da provincia

Subvencións dirixidas ás cooperativas agrogandeiras da provincia de Pontevedra para investimentos

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará pasados 30 días naturais