Regulamentos

Regulamentos

Ordenanza xeral de subvencións da Deputación

Regulamento orgánico da Deputación

Ordenanza reguladora do Boletín Oficial da Provincia

Ordenanza da seguridade viaria

 Regulamento da Administración Electrónica da Deputación

Ordenanza reguladora do servizo económico provincial dos viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín

Ordenanza fiscal xeral do Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra

Regulamento do servizo de colaboración na xestión de sancións de tráfico. ORAL