Pontegal 2016

Pontegal 2017

A Deputación, no seu afán de impulsar e fomentar a cultura popular en lingua galega nas múltiples e variadas expresións artísticas e en colaboración cos concellos, as agrupacións, as entidades e as asociacións culturais, pon en marcha o Pontegal 2017. A través deste Plan retribuiráselles aos grupos da provincia polas actuacións autorizadas e realizadas ao longo do ano 2017 no ámbito territorial da provincia de Pontevedra.

Solicitude dunha actuación

As entidades solicitantes, como organizadoras dos actos, poranse en contacto coas agrupacións acollidas ao Pontegal para concretar a data e as condicións da actuación e facilitarlles un escenario ou marco adecuado para a realización do concerto ou a escenificación da obra, sen que se lles presente ningún impedimento.

Os adxudicatarios de cada actuación están obrigados a facer mención, na propaganda e na publicidade oral e escrita que confeccionen, do patrocinio do acto por parte da Deputación de Pontevedra, obriga que, de non se cumprir, deixaría sen efectos a concesión realizada.