Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Práctica Laboral en Oficinas de Turismo

Convocatoria de 13 bolsas de práctica laboral destinadas a persoas graduadas ou diplomadas en Turismo, técnicas ou técnicos superiores en Información e Comercialización Turísticas e técnicas ou técnicos superiores en Guía, Información e Asistencias Turísticas, coa finalidade de promover e completar a súa formación realizando labores de información turística

As persoas candidatas propostas como titulares convócanse para o próximo día 05 de xuño de 2017 ás 09:00 horas na sala de xuntas do Pazo Provincial da Deputación para proceder a elección do centro de destino. Tamén están convocadas todas as persoas candidatas propostas como suplentes para que poidan elixir destino no caso de que se produzan renuncias