Plan práctica laboral en empresas

Plan de Práctica Laboral en Empresas - Vacantes 2016

Convocatoria de 101 bolsas de práctica laboral en empresas privadas da provincia de Pontevedra vacantes da convocatoria de 2016

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO