Persoas bolseiras

200 bolsas de práctica laboral destinadas a persoas con títulos universitarios ou de ciclos formativos de grao superior de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación académica, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa futura incorporación ao mercado laboral

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Deberedes descargar a documentación, que teredes que asinar e entregar na Deputación segundo as indicacións deste documento.

A documentación para entregar asinada é:

  • Comunicación da persoa candidata seleccionada e do centro de destino elixido por esta para a realización das prácticas (3 copias)
  • Declaración de confidencialidade (2 copias)
  • Declaracións da persoa bolseira (2 copias)
  • Prevención de Riscos Laborais (1 copia)
  • Modelo 145 (IRPF) (2 copias)

Ademais, deberedes traer:

  • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social (no caso de non ter número da Seguridade Social propio deberedes acudir á Tesourería da Seguridade Social para solicitalo)
  • Certificado do número da conta bancaria no que figure que sodes titulares desta
  • Certificado de discapacidade, no seu caso

Os días 6 e 7 de xuño as candidatas e candidatos seleccionados como persoas bolseiras titulares estades convocados na Deputación de Pontevedra para a recollida da documentación e a asignación de cita para o recoñecemento médico obrigatorio:

Lugar da convocatoria: sala de comisións do Pazo provincial

Avenida de Montero Ríos, s/n, Pontevedra

6 de xuño

Hora

Persoas convocadas

9:00

Persoas seleccionadas do expediente 2017C001 ao 2017C002

9:45

Persoas seleccionadas do expediente 2017C004 ao 2017C025

10:30

Persoas seleccionadas do expediente 2017C030 ao 2017C057

11:30

Persoas seleccionadas do expediente 2017C059 ao 2017C065

7 de xuño

Hora

Persoas convocadas

9:00

Persoas seleccionadas do expediente 2017C066 ao 2017C084

9:45

Persoas seleccionadas do expediente 2017C087 ao 2017C101

10:30

Persoas seleccionadas do expediente 2017C102 ao 2017C116

11:30

Persoas seleccionadas do expediente 2017C118 ao 2017C126