Plan de formación 2017

Plan agrupado de formación continua do ano 2017

Accións formativas para persoal da Deputación de Pontevedra modalidade en liña

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o 19 de xuño de 2017

Accións formativas para persoal de entidades e concellos adheridos e persoal da Deputación de Pontevedra modalidad on liña

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o 21 de xuño de 2017

Accións formativas para persoal de entidades e concellos adheridos e persoal da Deputación de Pontevedra modalidade presencial y semipresencial

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o 21 de xuño de 2017

Descargas