Novos valores

Novos Valores de Artes Plásticas

O certame Novos Valores, convocado anualmente pola Deputación de Pontevedra, pretende impulsar os artistas galegos ou aqueles que residan en Galicia (pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, deseñadores, gravadores), que se poden presentar con obras orixinais non premiadas en anteriores edicións.

As obras entregaranse entre o 18 de abril e o 5 de maio do 2017 (ambas as datas incluídas), de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h, no Sexto edificio do Museo de Pontevedra