Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria para cubrir interinamente varias prazas dentro do programa Revitaliza

Esta convocatoria ten por obxecto o nomeamento interino por execución de programas de persoal diverso para executar o plan "Revitaliza", por razóns de urxencia e inaprazable necesidade

Técnico de xestión de residuos municipais e tratamento de biorresiduos

Mestras e mestres composteiros

Técnico de xestión económico-administrativa