Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Coordinadora ou coordinador para o programa PRACTICUM 2016 e PRACTICUM 2017

Convocatoria de nomeamento interino dunha coordinadora ou cordinador como persoal técnico para a execución do programa de carácter temporal PRACTICUM 2016 e PRACTICUM 2017

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)