Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria asesor/a xurídico de Administración Electrónica

Convocatoria de nomeamento interino dun asesor/a xurídico de Administración Electrónica para a execución do programa de carácter temporal Implantación da Administración Electrónica