Noticias
Finca

Ponte Caldelas lembra que o día 30 remata o prazo para limpar as fincas en prevención de incendios

A obriga emana da ordenanza aprobada polo Concello


15 xuño 2017
Ponte Caldelas

Os propietarios de fincas urbanas en Ponte Caldelas teñen obriga de limpalas antes do próximo día 30. O Concello, que xa publicou un bando, volve advertir á veciñanza que a nova ordenanza municipal, que entrou en vigor en xaneiro pasado, facúltao para a imposición de multas que oscilan entre os 100 e os 3.000 euros e tamén a executar forzosamente os traballos.

A nova ordenanza céntrase nas competencias municipais, que se cinguen ao centro urbano e ao solo de núcleo rural, mentres que a superficie rústica ou forestal é competencia da Xunta de Galicia, destaca o alcalde, Andrés Díaz, á fronte dun Goberno municipal tripartito encabezado polo PSdeG-PSOE e integrado tamén por AVP e BNG.

O Concello notificará aos propietarios das fincas en situación de risco cando teña constancia dos feitos. En caso de non atender a orde de execución no prazo máximo de un mes, ábrese a vía ao expediente sancionador. O importe dependerá da gravidade da situación. Nos casos en que se estime oportuno, en atención á desobediencia ou á situación de risco producida, iniciarase a vía da execución subsidiaria, pola que se limpará con medios municipais e se repercutirá a factura, ademais da multa, aos infractores.

A ordenanza afecta tamén a unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano e de núcleo rural, onde será necesario manter o solo limpo de broza e vexetación descontrolada e queda tamén prohibido a plantación de árbores de especies que propaguen o lume con facilidade, como o eucalipto, a mimosa e outras. Esta circunstancia afecta especialmente ás comunidades de montes.

O alcalde destaca que está a recibir numerosas queixas na Alcaldía por parte de veciños que viven apegados a fincas que, a día de hoxe, seguen sen limpar, xerando así un risco potencial que o Concello non pode permitir.

O rexedor engade que non hai afán recadatorio ningún e, por este motivo, estanse producindo reiterados avisos para que ninguén poda alegar desinformación. Ademais da publicación da ordenanza, e dun bando recordatorio, se está a transmitir a obriga de limpar antes do día 30 mesmo de xeito verbal. "Ninguén quere que logo haxa que lamentar situacións que son perfectamente evitables", conclúe.


Outras novas

Estrada provincial Barro

17 outubro 2017, carmela silva, uxío benítez, mobilidade, barro, deputación de pontevedra, ep-0505
Plan Concellos 2017

15 octubre 2017, plan concellos 2017, vilagarcia de arousa