Descarga de documentos

Documentos de Deportes

Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro

Subvencións para o deporte náutico

Subvencións a clubs deportivos de ámbito nacional

Subvencións a clubs deportivos de ámbito inferior a nacional para o deporte base e rexional preferente (fútbol)

DEPORTE escolas

Uso de instalacións