Descarga de documentos

Documentos de Cooperación

Subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servizos para concellos de menos de 20.000 habitantes

Préstamos sen xuros a concellos

Plan Concellos 2017

Plan Concellos 2016

Viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín

II Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais

Plan de obras e servizos

Certificacións de obra

 Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e de estradas. Modelos MPT