Descarga de documentos

Documentos de Cohesión Social

En Ruta coa Depo

En Ruta coa Depo

Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude 2017

Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Axudas básicas de emerxencia

Servizo de Teleasistencia Domiciliaria