Centro de día

Centro de Día

É un servizo alternativo á separación dos menores do núcleo familiar. Está dirixido a menores que pertencen a familias con dificultades para atendelos durante a xornada laboral. A súa actividade asegura que as necesidades básicas destes usuarios queden cubertas.