Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

2 Bolsas de mestras e mestres canteiros

Convocatoria para a concesión de dúas bolsas de mestras ou mestres canteiros, coa finalidade de completar a formación recibida na Escola

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)