Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • DEPORTE escolas

  DEPOrte Escolas 2016

  Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaxe, piragüismo, rugby, atletismo e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

 • Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación

  Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación

  Dirixido a persoas tituladas universitarias e de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa formación, para completala e facilitar a incorporación ao mercado de traballo

 • Axudas a concellos para impulsar a igualdade de oportunidades e previr a violencia de xénero

  Convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

 • Ano Castelao

  Subvencións para a dinamización lingüística

  Convocatoria de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • Préstamos sen xuros

  Préstamos sen xuros

  Préstamos a longo prazo, sen xuros, destinados a financiar os investimentos dos concellos e, excepcionalmente, a concesión de préstamos a curto prazo con destino ó financiamento de operacións de tesou...

 • DEPOcomparte

  DEPOcomparte

  Depocomparte é un novo programa destinado a concellos e clubs deportivos para o préstamo de material para eventos deportivos totalmente gratuíto

 • Pontegal 2017

  Pontegal 2017

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

 • Plan Concellos 2017

  Plan Concellos 2017

  Procedementos para conceder subvencións aos municipios da provincia para financiar actuacións e investimentos

 • Servicio de Administración electrónica para ayuntamientos

  Servizo de Administración electrónica para concellos

  Este servizo préstase en modalidade SaaS de maneira que os concellos non teñan que asumir custo ningún de instalación ou dotación de infraestrutura hardware ou software derivada do uso do servizo