Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • Exposición "Nado en pedra"

  Mostra "Nado en pedra"

  A Deputación de Pontevedra pon a disposición de todos os concellos da provincia esta exposición, composta por unha vintena de pezas de diversa temática

 • DEPORTE escolas

  DEPOrte Escolas 2016

  Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaxe, piragüismo, rugby, atletismo e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

 • Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación

  Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación

  Dirixido a persoas tituladas universitarias e de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa formación, para completala e facilitar a incorporación ao mercado de traballo

 • Programa de mantenimiento de los campos de fútbol

  Programa de mantemento dos campos de fútbol

  Co obxectivo de recuperar para o conxunto da cidadanía estes espazos de deporte e lecer, no ano 2017 a Deputación impulsa un programa de colaboración cos concellos

 • Axudas a concellos para impulsar a igualdade de oportunidades e previr a violencia de xénero

  Convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

 • Ano Castelao

  Subvencións para a dinamización lingüística

  Convocatoria de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • Préstamos sen xuros

  Préstamos sen xuros

  Préstamos a longo prazo, sen xuros, destinados a financiar os investimentos dos concellos e, excepcionalmente, a concesión de préstamos a curto prazo con destino ó financiamento de operacións de tesou...

 • DEPOcomparte

  DEPOcomparte

  Depocomparte é un novo programa destinado a concellos e clubs deportivos para o préstamo de material para eventos deportivos totalmente gratuíto

 • Pontegal 2017

  Pontegal 2017

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais