Deputación de Pontevedra
Enquisa
En 2015 a Deputación de Pontevedra puxo en marcha o Servizo de Igualdade. Que ámbito deste proxecto consideras prioritario?

Dinos que che parece

Este campo é obrigatorio.

Os campos marcados con * son obrigatorios

Datos da persoa

Escriba os caracteres que vexa na seguinte imaxe. Non se diferencia entre maiúsculas e minúsculas.

Aviso legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n