DepoEmprende

DepoEmprende

A Deputación de Pontevedra pon en marcha o programa "DepoEmprende", aprobado pola Fundación Incyde e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Obxectivos

 • Fomentar a cultura e o espírito emprendedores, eliminando as barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas en proxectos concretos
 • Promover a incorporación ao mercado laboral de 120 persoas menores de 30 anos de toda a provincia, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación
 • Ofertar seis itinerarios de emprendemento xuvenil adaptados ás necesidades da mocidade en seis localizacións diferentes da rede da Fundación Incyde e aumentar a súa calidade e eficiencia (Tui, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Barro-Meis e Lalín)
 • Garantir a non exclusión por motivos sociais, de nivel formativo, por razóns de xénero ou polo lugar de orixe, de ningunha persoa que responda ao perfil de destinataria
 • Conseguir de maneira efectiva que 36 mozas e mozos se incorporen ao mercado laboral, tanto por conta propia coma allea

Persoas beneficiarias: menores de 30 anos de toda a provincia, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación. Deberán estar rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Accións que se van realizar: as fases do proxecto que vai executar a Deputación de Pontevedra coa colaboración das cámaras da provincia son as seguintes:

 1. Captación das persoas beneficiarias
 2. Promoción da cultura emprendedora
 3. Formación en emprendemento, definición dun proxecto empresarial etc.
 4. Asesoramento e seguimento nas etapas iniciais de cada un dos proxectos 

As persoas interesadas teñen que cubrir a ficha de inscrición, presentar o documento de identidade vixente e o documento acreditativo de estar inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil.

Formulario de inscrición no programa DepoEmprende (descargar)

Para solicitar máis información débese enviar un correo electrónico a depoemprega2016@depo.es.

Xornadas adicionais: realizaranse nas instalacións da rede Incyde en Barro-Meis, Lalín, Tui, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Nelas informaranse as persoas asistentes sobre os obxectivos e contidos do programa DepoEmprende. Non é necesaria inscrición previa.

 • 11 de agosto, ás 12 h, na Cámara de Comercio de Vigo
 • 23 de agosto, ás 12 h, na Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa
 • 24 de agosto, ás 12 h, no viveiro de empresas de Barro-Meis
 • 26 de agosto, ás 12 h, na Cámara de Comercio de Tui
 • 30 de agosto, ás 12 h, no viveiro de empresas de Lalín
 • 9 de setembro, na Cámara de Comercio de Vigo
 • 15 de setembro, ás 12 h, na Deputación Provincial de Pontevedra

 

Presentación do proxecto DepoEmprende, 10 de agosto de 2016

Galería fotográfica