Noticias
Ribadumia

Pleno extraordinario en Ribadumia


29 maio 2017

O Concello de Ribadumia informa que hoxe as 21:00 horas terá lugar un pleno extraordinario  no que un dos puntos que se vai a tratar será a aprobación do prego de cláusulas administrativas e técnicas para a adxudicación do servizo de axuda no fogar.

O contrato terá unha duración de 4 anos, prorrogable por 2 anos máis, e o orzamento estimado para este contrato de 4 anos é de 619.686,00 € + iva.  O prezo máximo establecido por hora de prestación de servizo será de 12 € + iva para os días laborables, e de 13,50 € + iva, días festivos e fins de semana.

Con respecto as condicións de adxudicación a proposta actual presenta importantes cambios con respecto a empregada na útlima contratación.

Deste xeito, a hora de puntuar perde peso a parte económica e gaña valor a calidade do servizo ofertado e os servizos complementarios.

Tamén se inclue nesta proposta como criterios de evaluación a calidade dos contratos, estabilidade laboral, etc da empresa adxudicataria.

Actualmente o servizo de axuda no fogar atende a un total de 34 persoas, 28 das cales teñen algún grado de dependencia recoñecido, e as outras 6 reciben servizo por libre concurrencia.

Prevese que debido o envellecemento da poboación o número de usuarios deste servizo se incrementará nos próximos anos.

Ademáis deste, forman parte da orde do día temas como:

  • Concesión de axudas a entidades e clubs culturais, deportivos e de acción social.
  • Convenio con Agility Salnés para cesión de uso de instalacións.
  • Creación de mesa de seguemento  da revisión da Relación de Postos de Traballo

Outras novas

Administración electrónica

21 agosto 2017, administración electrónica, implantación
conectadas 2017

20 agosto 2017, pontevedra, mondariz, a estrada, igualdade, vigo, conectadas, conectadas 2017, muller cultura, muller emprende
Plan Concellos 2017

20 agosto 2017, cangas, plan concellos 2017, espacios de juego, espacios de xogo, zonas de ocio
Plan Concellos 2017

20 agosto 2017, cambados, plan concellos 2017, humanización